Cámara: Presidente de Comisión de Economía a favor de modificar la Ley de Pesca